Najprofitabilniji biznis u Srbiji

Kako započeti biznis u Srbiji povlači za sobom i pitanje koji biznis u Srbiji može doneti zadovoljavajući profit. Tokom prethodne decenije, u našoj zemlji je vladao trend razoja male privrede u sklopu strtegije restruktuiranja privrede u procesu privatizacije. Obzirom da veliki giganti odumiru posebno u sektoru industrijske proizvodnje, strategija oporavka zemlje u prvi plan je postavila razvojne programe osnivanja malih i srednjih preduzeća. Tako je sektor male privrede zapravo postao vodeći biznis u Srbiji, odnosno mala i srednja preduzeća čiji su nosioci pojedinci preduzetnici.

Najprofitabilniji biznis u SrbijiBiznis u Srbiji je kroz programe kreditiranja i subvencionisanja podsticao razvoj male privrede sve do momenta nastanka novih problema izazvanih globalnom ekonomskom krizom. Problemi su se ogledali u otežanom poslovanju usled nelikvidnosti i prezaduženosti mnogih firmi koje vrlo često nisu u stanju da uskade priliv dobiti od obavljenog posla sa troškovima poslovanja. Mnogi od poslova koji su podrazumevali unosan biznis u Srbiji su postali neprofitabilni usled povećanja prezaduženosti, pre svega u vidu bankarskog kreditiranja. Istovremeno, tokom protekle decenije forex biznis je doživeo svoj pravi procvat u svetu i razvio se do neslućenih granica zahvaljujući primeni informatičke tehnologije i najsavremenijih oblika komunikacije na globalnom nivou, ali i revolucionarnih promena u oblasti finasijske regulative. Forex predstavlja svojevrsni oblik savremenih trendova poslovanja i svrstava se u najprofitabilnije poslove današnjice. Forex u poslednje vreme postaje sve popularniji biznis u Srbiji upravo zbog svoje profitabilnosti, ali u daleko manjoj meri nego u svetu. Naime, nekoliko godina unazad, pojava forex brokera u našoj zemlji i regionu (jedna od vodećih brokerskih kuća je FXLider koji kod nas posluje od 2009. godine), koji su ujedno i nosioci ovog unosnog posla, u najvećoj meri doprinose promovisanju i razvoju forex-a. Na taj način je, za sve one koji su prepoznali svoju šansu u forex trgovanju, ovaj visokoprofitabilni posao postao najunosniji biznis u Srbiji. Osnovne karakteristike forex biznisa koje ga stavljaju u takvu poziciju su velika volatilnost tržišta (forex transakcije uvek imaju realizaciju), relativno vrlo mali početni kapital potreban za pokretanje biznisa i visoka kreditna sposobnost (leverage ili popularna poluga koju forex brokeri obezbeđuju klijentima), a koja je najvažniji faktor velike zarade. Ovde treba napomenuti da kreditiranje klijenta putem tzv. poluge (najčešće u srazmeri od 1:200) ne podrazumeva nikakvo dodatno kamatno zaduživanje, već potporu pri finansijskoj transakciji, tako da su troškovi poslovanja svedeni na minimum, odnosno, nema dodatnih troškova. Druge prednosti i pogodnosti koje forex svrastavaju u vodeći biznis u Srbiji, a u svetu posebno, je i mogućnost fleksibilne organizacije radnog vremena tako da je moguće usklađivanje sa drugim obavezama ukoliko ih trejder ima. Ovde se prvenstveno misli na obaveze iz redovnog zanimanja ukoliko je reč o već zaposlenom licu, što podrazumeva da se forex može raditi i kao dopunsko zanimanje, ali i u okviru osnovne profesije. Navedena dvojaka mogućnost proizilazi iz činjenice da je forex tržište aktivno dvadesei četiri sata dnevno i to pet radnih dana u nedelji, tako da je to još jedan kuriozitet koji ga postavlja u najinteresantnije poslove, koji čine biznis u Srbiji. Mogućnost komunikacije, kao i poslovanja u svim vremenskim zonama sa mnoštvom finansijskih instrumenata (zlato, srebro, nafta, akcije svetskih kompanija i sl.) su elemnti koje gotovo ne nudi ni jedan drugi valjani biznis u Srbiji.

Tags:

Komentarti su zatvoreni.