Kako zaraditi novac u Srbiji

Ako bismo napravili anketu na pitanje: „Kako zaraditi novac u Srbiji“ mnogi ispitanici bi odgovorili da je najbolji način da osnujete neki privatni biznis. Pod tim pojmom se obično podrazumeva otvaranje radnje za trgovinu ili pružanje usluga (trafika, kiosk brze hrane, prodavnica robe široke potrošnje i sl.). Osnovna ideja u tome se sastoji u činjenici ili tvrdnji da ako već morate da radite, najbolje je da radite za sopstveni interes i u sopstvenoj firmi ili radnji. Neki opet misle da je zaraditi novac u Srbiji najlakše ako otvorite restoran ili kafeteriju, spojiti lepo i korisno, drugim rečima raditi interesantan posao sa uživanjem. Međutim, da li su ovakvi odgovori u potpunosti adekvatni postavljenom pitanju – Kako zaraditi novac u Srbiji, ako se pri tom zna da je za početak bilo kog posla potrebno prethodno izvršiti neophodne pripreme: ispitivanje potencijalnog tržišta, obezbediti početni kapital za početak poslovanja, sačinjavanje biznis plana, projektovanje proizvodnog procesa i sačinjavanje marketinške strategije nastupa na tržištu i dr.). Osim navedenog, shodno situaciji u našoj zemlji, jedno od krucijalnih činioca koje se često podrazumeva u sklopu pitanja kako zaraditi novac u Srbiji, to je pitanje pronalaska kadrova. Tačnije rečeno, kadrovska struktura zaposlenih u bilo kojoj firmi je zapravo snaga ljudskog resora koja treba da „zna“ – Kako zaraditi novac u Srbiji, odnosno kako na najbolji način investirati.

Kako zaraditi novac u SrbijiUkoliko smo obezbedili sve prethodno navedene uslove za osnivanje sopstvenog posla, sigurno smo predvideli i početni kapital, koji na primer za najmanju poslovnu jedinicu (trafiku na prometnoj lokaciji) iznosi oko par hiljada eura. Osim toga, verovatno smo projektovali i vreme koje je potrebno da bi se uloženi novac oplodio, odnosno da bismo svoje poslovanje učinili profitabilnim. Međutim, među ispitanicima ankete se sve češće nalaze poslovni ljudi koji znaju efikasniji način – kako zaraditi novac u Srbiji, i to putem trgovanja na forex tržištu. Forex Market, kao globalno finansijsko tržište ima mnoge svoje prednosti upravo u elementima koji se odnose na preduslove osnivanja sopstvenog posla. Pre svega, problem – kako zaraditi novac u Srbiji rešava profesionalan kadar koji je deo forex broker-a kao glavnog nosioca ovog svetskog biznisa. Naime, forex broker posredstvom koga se svaki korisnik interneta jednostavno može uključiti u Forex trgovanje, pored podrške u kadrovskom smislu stoji na raspolaganju i u svim ostalim elementima poslovanja (ispitivanju i praćenju tržišta uz adekvatne i pravovremene vesti, obezbeđenje profesionalne platforme za rad koja sadrži mnoštvo tehničkih indikatora i sistema za trgovanje – Ekspert Advisors itd.). Kada je u pitanju početni kapital koji je neophodan za početak trgovanja na forex-u njegov iznos može biti par stotina eura ili više, prema sposobnosti i afinitetima investitora. I kao najvažnije, nema nikakvih provizija, visokih poreskih opterećenja, dodatnih troškova i drugis balasta koji otežavaju ostvarenje profita. Šta više, posebna pogodnost je i kreditiranje (leverage ili poluga) od strane forex brokera koje se odnosi na kratkoročnu pozajmicu (za svaku investicionu transakciju zasebno) u odnosu 1:200. U konkretnom slučaju, to znači da za uloženih 100 eura investitor ima finansijski potencijal od 20.000 hiljada eura za obavljanje transakcija. U poređenju sa novcem potrebnim za početak bilo kog privatnog posla evidentna je neuporedivo veća mogućnost za ostvarenje velikog profita.

Za one koji žele da otpočnu bavljenje forex biznisom ali nemaju dovoljno afiniteta prema edukaciji (kako investirati na globalnom tržištu), a žele da investiraju, obezbeđena je mogućnost tzv. Manage Account-a. Tim stručnjaka, licenciranih investicionih analitičara, putem upravljanih računa u korist i za račun investitora trguju na forex tržištu. Na taj način, svako ko želi da započne posao investirajući na forex tržištu ima priliku da posredstvom znanja profesionalaca otvori račun i ostvari profit, što u suštini znači sopstveno poslovanje posredstvom tima koji zna kako zaraditi novac u Srbiji.

Tags: , , ,

Komentarti su zatvoreni.