Dodatni posao

Dodatni posaoBudući da je ekonomska kriza uticala i na značajno smanjenje bruto nacionalnog dohotka, dodatni posao je posatao sve češća pojava današnjice. Sa druge strane, inflatorni faktori i stalno povećanje cena osnovnih životnih namirnica primoravaju građanstvo da u masovnijem broju potražuju dodatni posao. Tako imamo činjenicu da dodatni posao više nije retka pojava  društvenog života, već njegova jednostavna potreba za rešavanje egzistencijalnih problema ljudi uopšte, kao i sastavni deo svakodnevnog života. I zaista, činjenica je da veliki broj zanimanja više ne obezbeđuje pristojna mesečna primanja, odnosno imaju nedovoljno visoke zarade za pristojan život. Čak i ona zanimanja koja primarno obezbeđuju zadovoljenje elementarne egzistencije pojedinca i porodice, nisu dovoljno profitabilna u smislu potreba sekundarnog tipa, gde se podrazumevaju sve potrebe i aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenata društva i čoveka kao osnovnog nosioca društvenog života. Vrlo često, dodatni posao koji bi trebalo da doprinese kvalitetu života ljudi, degradira samu poziciju onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono u dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Naravno, tu prepoznajemo vreme potrebno za odmor i revitalizaciju koje se upotrebljava za dodatni posao i na taj način direktno utiče na smanjenje kvaliteta života radnika i društva uopšte.

Osim navedenog, dodatni posao umnogome zavisi od afiniteta i sposobnosti pojedinaca, odnosno individue, ali i od ponude tj. pronalaženja mogućnosti za dodatni posao, a u skladu sa situacijom u okruženju u kojem živimo. U zavisnosti od toga svaki dodatni posao treba da ispuni određene uslove kako bi imao svoj smisao i opravdanost rada. Ti uslovi bi se sastojali u sledećem:

-          Mogućnost dobre organizacije i samoorganizacije koja za rezultat donosi srazmeran odnos između kvaliteta i kvaniteta obavljanog posla;

-          Radno vreme koje ne bi trebalo da bude duže od četiri sata (dodatni posao), kako bi se obezbedilo podrazumevano vreme za odmor i revitalizaciju;

-          Mogućnost pristojne i adekvatne zarade koja bi stimulativno delovala obzirom na prirodu radne aktivnosti koju zahteva angažovanje da bi se obavljao dodatni posao.

Ovo su najprirodniji zahtevi koje bi trebalo postaviti kao uslov da bi se donela odluka o angažovanju za dodatni posao. Međutim, u praksi je malo teže ispuniti navedene kopmponente ili bar ne u potpunosti. Najveći problem predstavlja organizacija/samoorganizacija obavljanja posla, a posebno ako se ima u vidu problem usklađivanja radnog vremena prema rasporedu rada iz redovnog zanimanja. Retki su slučajevi gde se dodatni posao može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, u terminima koje možemo sami rasporediti u skladu sa svojim dnevnim obavezama i potrebama ili prema sopstvenim željama. Dodatni posao bi trebalo da nam obezbedi adekvatnu zaradu ili bar pristojan prihod dostojan žrtvi dopunskog angažovanja na račun slobodnog vremena, što je zaista vrlo retko u moru zanimanja koja se svakodnevno nude. Kao dodatni posao iz domena savremenog poslovanja može se podvesti forex trejding obzirom da ispunjava sve uslove prethodno navedene, i više od toga. Naime, na forex-u ne samo da je moguće organizovati rad kao dodatni posao, a prema sopstvenom dnevnom rasporedu (forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u nedelji), već je i vrlo fleksibilna dužina vremenskog intervala koja je potrebna za trgovanje (zavisi od tipa trgovca i njegovih afiniteta u radu). Osim navedenog, kao najvažnije treba istaći i mogućnost dobre zarade kakvom se može okarakterisati malo koji dodatni posao.

Komentarti su zatvoreni.